Trick Dogging

Datum: 16.7.2017

Rozhodčí: Kristýna Hrnčířová, Tereza Slováková

Povrch: tráva

Počet účastníků: min. 5 (pokud nebude do data uzávěrky naplněn min. počet účastníků, závody budou zrušeny, startovné bude vráceno)

Časový harmonogram:
10:00 - 10:30 prezence
10:30 začátek posuzování
12:00 vyhlášení

Časový harmonogram může být změněn podle počtu psů.

Kategorie:

ZAČÁTEČNÍCI:
Ti, kteří mají se psem složenou maximálně jednu dogdancingovou zkoušku a ještě se neúčastnili závodů dogdancingu nebo trickdoggingu, anebo se již nějakých závodů zúčastnili, ale neumístili se do třetího místa. Věkový limit psa je min. 10 měsíců.

POKROČILÍ:
Ti, kteří mají se psem složených více dogdancingových zkoušek nebo se již umístili na závodech, popř. ti, kteří se na tuto kategorii cítí. Věkový limit psa je min. 12 měsíců.

Časový limit:
Začátečníci - 5 minut.
Pokročilí - 8 minut.

Hodnocení:
Hodnotí se originalita a náročnost provedených cviků, vztah psa a psovoda, pozornost a ochota spolupracovat. Kostým psovoda hodnocen nebude.

Pravidla:
Předvedení jednotlivých triků nebo prvků z dogdancingu. Cílem není předvedení dogdancingové sestavy.
Vystupení bude probíhat bez hudby.
V obou kategoriích je povolena motivace psa hračkou nebo nedrobivým pamlskem, povoleno je použití slovních i posunkových povelů.
Je povolenou použít libovolný počet rekvizit.
Psi nesmí být nijak oblečeni, povolen je pouze ozdobný obojek nebo ozdoba kolem krku.
Tým musí dodržet časový limit, o čase bude v pravidelných intervalech informován pomocníky u plochy.
Žádní psi mimo toho, který právě soutěží, nesmí být na taneční ploše.
Pes, který se připravuje na své vystoupení, nesmí být v těsné blízkosti taneční plochy a psa, který je právě na taneční ploše, nesmí nijak rušit, zvláště ne štěkáním. 
Za veškeré škody způsobené psem plně zodpovídá jeho psovod.
Háravé feny se mohou soutěže zúčastnit, musí být ale předem nahlášeny a startují jako poslední. Po celou dobu soutěže musejí být drženy odděleně a nesmí se ocitnout v blízkosti ostatních psů nebo taneční plochy.
Vystoupení bude probíhat bez vlastní hudby.

Přihlašování: ZDE
Uzávěrka - 7. července 2017

Přihlášené týmy: ZDE

Startovné:
300 Kč (12 EUR) první pes
200 Kč (8 EUR) další pes stejného psovoda

Důvody diskvalifikace
Předvádění nebezpečných cviků, které by mohly vést ke zranění psa.
Agresivní chování psa.
Opuštění taneční plochy psem bez ochoty k návratu.
Neochota psa spolupracovat.
Vyvenčení na taneční ploše.
Hrubé zacházení se psem po celou dobu trvání soutěže.
Nesportovní chování po celou dobu soutěže.