Treibball

Datum: 15.7.2017

Rozhodčí: Monika Kalábová, Magdalena Novotná, Renata Kolomazníková

Povrch: tráva

Počet účastníků: min. 10 (pokud nebude do data uzávěrky naplněn min. počet účastníků, závody budou zrušeny, startovné bude vráceno), max. 30

Vypsané třídy:
TRB1, TRB2, TRB3, TRBz, veteráni.
Průběh závodu se řídí platnými soutěžními pravidly Treibball klubu ČR.
Kromě soutěžních tříd z-3 budou dvě kola TREIBBALL PARKURU ve třídách TRBz, TRB1, TRB2+3. DO třídy TRB parkuru se lze přihlásit bez ohledu na soutěžní třídu v hlavním závodě (do nižší i vyšší).

Přihlašování ZDE

Přihlášené týmy ZDE

Startovné:
1. pes 300,- Kč (Člen Treibball - klubu 250,- Kč)
2. a každý další pes stejného psovoda 250,- Kč (Člen Treibball - klubu 200,- Kč)

Informace k platbě startovného najdete v sekci Platební podmínky.
Uzávěrka: 30.6.2017

Program:
8:00 - 8:30 prezence
8:15 - 9:30 tréninky - 3 minuty na tým (TRBz a TRB1), 5 minut na tým (TRB2 a TRB3), nutno mít vlastní míče, na trénink v soutěžním prostoru není možné používat pamlsky.
10:00 závod - třídy TRB1, TRB2, TRB3, TRBz
12:00 TRB Parkur 1 - třídy TRB2+3, TRB1, TRBz
14:00 TRB Parkur 2 - třídy TRB2+3, TRB1, TRBz

Časový harmonogram je orientační, pořadatel si vyhrazuje právo na změnu.

Popis TRB parkuru:
TRB parkur bude mít dvě kola. Přihlásit se můžete do kterékoliv vypsané kategorie (TRBz, TRB1, TRB2+3) bez ohledu na vaši soutěžní třídu v hlavním závodě. Parkur se bude skládat ze 3-6 překážek, které budou uveřejněny nejpozději měsíc před konáním závodu. Konkrétní rozložení překážek v parkuru bude závodním týmům známo až bezprostředně před začátkem TRB parkuru 1 a TRB parkuru 2. Psovod bude mít možnost před začátkem závodu absolvovat tzv. prohlídku TRB parkuru po dobu, kterou určí rozhodčí na místě (zpravidla 5-10 min.), během které si může promyslet strategii a způsob vedení psa. Pes se prohlídky TRB parkuru nesmí účastnit. Tým bude diskvalifikován ve všech třídách, podobně jako v hlavním závodě, za použití hračky nebo pamlsku na hřišti (vyjma třídy TRBz), za prokousnutí, resp. prodrápnutí  míče, za hrubé chování ke psu, za vyprázdnění se psa v prostoru určeném pro závod. TRB2+3 bude taktéž diskvalifikován pokud bude mít u sebe během hry pamlsky nebo hračku.

  • TRBz: 3 - 4 překážky. Psovod se smí libovolně pohybovat po hřišti, smí zastavovat míč a odměňovat psa, nesmí míč aktivně posunovat (15 trestných bodů). Hodnocení: hodnotí se čas + trestné body.
  • TRB1: 3 - 5 překážek. Psovod se smí libovolně pohybovat po hřišti, smí zastavovat míč, pes startuje z předem určeného prostoru, do kterého nesmí psovod vstoupit - pes musí být vyslán (15 trestných bodů), psovod nesmí psa odměňovat a aktivně posunovat míč (15 trestných bodů). Hodnocení: hodnotí se čas + trestné body.
  • TRB2+3: 3 - 6 překážek. Psovod se smí libovolně pohybovat po hřišti, ale nesmí vstupovat do prostoru překážky (15 trestných bodů). Tento prostor bude zvýrazněn v souboru použitých překážek. Pes startuje z předem určeného prostoru, do kterého nesmí psovod vstoupit - pes musí být vyslán (15 trestných bodů). Psovod nesmí psa odměňovat, psovod nesmí míč aktivně posunovat (30 trestných bodů). Psovod může zastavit míč podle počtu tzv. žolíků. Počet žolíků určí rozhodčí podle náročnosti tratě (0 - 3 žolíky). Za
    zastavení míče se považuje i neúmyslné nastřelení míče psem do psovoda. Každé zastavení míče nad uvedený počet žolíků bude hodnoceno 15 trestnými body. Hodnocení: při hodnocení rozhodují trestné body, při rovnosti trestných bodů rozhoduje čas.

Podmínky účasti:
Závodu se může zúčastnit psovod se psem jakéhokoliv plemene jak s průkazem PP, tak i bez PP, s platným očkováním, které prokáže při prezenci.
Všichni účastníci jsou povinni předložit Výkonnostní knížku Treibball - klubu ČR. Jak získat výkonnostní knížku: https://www.treibball-klub.cz/klub

Ostatní pokyny:
Je třeba dodržovat provozní řád areálu, ve kterém se bude závodit, zejména: psi musí být po celou dobu na vodítku (vyjma závodu a tréninku), psovod ručí za případné škody způsobené jeho psem.
Samozřejmostí je sbírat exkrementy po svých psech (i v okolí areálu).
Umožňujeme účast háravých fen za těchto podmínek: je ji třeba nahlásit pořadateli a bude zařazena na konec startovního pole. V době mezi soutěžemi je třeba háravou fenku držet z dosahu ostatních psů.
Chování ke psu se posuzuje v průběhu celého dne, v případě opakovaného hrubého chování ke psu může být tým po předchozím upozornění diskvalifikován. V případě velmi  hrubého chování ke psu bude tým diskvalifikován okamžitě.

Občerstvení:
V areálu.

Kontakt:
Magdalena Novotná, tel. 602 523 523, e-mail: klub.treibball@gmail.com, FB: Magdalena Novotná
Renata Kolomazníková, tel.: 603 515 907, e-mail: treibball-renda@email.cz, FB: Agris Renda