Dogdancingové závody
(neoficiální)

Datum: 16.7.2017

Rozhodčí: Kristýna Hrnčířová, Tereza Slováková

Taneční plocha: tráva

Počet účastníků: min. 5 (pokud nebude do data uzávěrky naplněn min. počet účastníků, závody budou zrušeny, startovné bude vráceno)

Časový harmonogram:
8:30 - 9:00 prezence, trénink
9:00 začátek posuzování
10:00 vyhlášení

Časový harmonogram může být upraven podle počtu přihlášených psů.

Kategorie:
ZAČÁTEČNÍCI:
Ti, kteří mají se psem složenou maximálně jednu dogdancingovou zkoušku a ještě se neúčastnili závodů dogdancingu nebo trickdoggingu, anebo se již nějakých závodů zúčastnili, ale neumístili se do třetího místa.

POKROČILÍ:
Ti, kteří mají se psem složenou více než jednu dogdancingovou zkoušku nebo se již umístili na závodech, popř. ti, kteří
se na tuto kategorii cítí.

Věkový limit psa pro obě kategorie je 12 měsíců.

Časový limit:
Začátečníci 2 minuty.
Pokročilí 4 minuty.

Přihlašování: ZDE
Uzávěrka 7.7.2017

Přihlášené týmy: ZDE

Startovné:
300 Kč (12 EUR) první pes
200 Kč (8 EUR) další pes stejného psovoda

Informace k platbě startovného najdete v sekci Platební podmínky.

Hudba:
Hudbu ve formátu mp3 označenou jménem psovoda a psa (např. Hrnčířová_Tamina.mp3) zasílejte na email dogdancingbrno@gmail.com nejpozději do data uzávěrky.

Pravidla:
Předvedení dogdancingové sestavy na hudbu na libovolné téma, nebo bez tématu.
V obou kategoriích je povolena motivace psa hračkou nebo nedrobivým pamlskem.
Psi nesmí být nijak oblečeni, povolen je pouze ozdobný obojek nebo ozdoba kolem krku.
Tým musí dodržet časový limit.
Psovod může zaslat buď přímo zkrácenou hudbu, nebo sestavu ukončit pokynem k zastavení hudby nebo bude hudba na místě zastavena po uplynutí příslušného časového limitu.
Žádní psi mimo toho, který právě soutěží, nesmí být na taneční ploše.
Pes, který se připravuje na své vystoupení, nesmí být v těsné blízkosti taneční plochy a psa, který je právě na taneční ploše, nesmí nijak rušit, zvláště ne štěkáním.
Za veškeré škody způsobené psem plně zodpovídá jeho psovod.
Háravé feny se mohou soutěže zúčastnit, musí být ale předem nahlášeny a startují jako poslední. Po celou dobu soutěže musejí být drženy odděleně a nesmí se ocitnout v blízkosti ostatních psů nebo taneční plochy.

Důvody diskvalifikace:
Předvádění nebezpečných cviků, které by mohly vést ke zranění psa.
Agresivní chování psa.
Opuštění taneční plochy psem bez ochoty k návratu.
Neochota psa spolupracovat.
Vyvenčení na taneční ploše.
Hrubé zacházení se psem po celou dobu trvání soutěže.
Nesportovní chování po celou dobu soutěže.