Brněnský Drak

OFICIÁLNÍ ZÁVODY AGILITY

Datum: 15. 7. 2018

Rozhodčí: Roman Hajnala

Program:
8:00-8:45 registrace
9:00 start první prohlídky
- agility
- zkoušky A1, A2, A3
- jumping
Ve všech bězích bude začínat kategorie SMALL.

Vyhlášení:
Vyhlašují se vítězové jednotlivých běhů agility, jumping a zkoušky, dále součty.

Přihlašování zde (kapacita naplněna)

Přihlášené týmy zde

Uzávěrka: 9. 7. 2018 nebo do naplnění startovní listiny. Počet startujících je omezen na 80. Do startovní listiny budou zařazeny pouze týmy s uhrazeným startovným.

Startovné:
Členové KAČR: 300 Kč za psa (250 Kč za každého dalšího psa).
Nečlenové KAČR: 400 Kč za psa (350 Kč za každého dalšího psa).

Vítězové součtů (1. místa) z loňského Draka mají startovné ZDARMA.
Informace k platbě startovného najdete v sekci Platební podmínky.

Podmínky účasti:

  • Platné očkování, stáří psa nad 18 měsíců, výkonnostní průkaz psa.

  • Háravé feny se mohou soutěže zúčastnit, musí být ale předem nahlášeny. Po celou dobu soutěže musejí být drženy odděleně a musí startovat z podložky.

Kontakt:
Lucie Velanová ' Lucie.Velanova@seznam.cz ' tel.: 777 765 166