Brněnské Dráček

 AGILITY HRY
OFICIÁLNÍ ZÁVOD AGILITY - soutěží se dle platného řádu agility ČR


Datum: 13. 7. 2019

Rozhodčí: Lenka Pánková

Program:
8:00 - 8:45 registrace
9:00 - prohlídka tuneliády
- běh dvojic
- běh družstev
- vyhlášení výsledků po dokončení tuneliády, běhu dvojic a běhu družstev

Pořadí jednotlivých běhů si organizátor vyhrazuje změnit vzhledem k povětrnostním podmínkám.

Kategorie:
Minimální věk ve všech kategoriích je 18 měsíců. Soutěže se můžou zúčastnit členové i nečlenové klubu agility ČR. Týmy musí mít vystaven výkonnostní průkaz.

Budeme běhat ve všech velikostních kategoriích XS, S, M, ML a L. Ve všech bězích bude začínat kategorie XS.
XS (Extra small): pro psy měřící v kohoutku méně než 28 cm
S (Small): pro psy měřící v kohoutku méně než 35 cm
M (Medium): pro psy měřící v kohoutku 35 cm a více, ale méně než 43 cm
ML (Mini large): pro psy měřící v kohoutku 43 cm a více, ale méně než 50 cm
L (Large): pro psy měřící v kohoutku 43 cm a vice

Výška překážek v jednotlivých kategoriích:
XS - 20 cm
S - 30 cm
M - 40 cm
ML - 50 cm
L - 60 cm

Pokud máte pejska, který neuskáče danou výšku překážek z příslušné velikostní kategorie (např. veterán, zdravotní indispozice psa, tělesná stavba psa) můžete psa přihlásit do kategorie, kterou pejsek uskáče.

Běh dvojic:
Poběží se jumping, který bude rozdělen na dvě předem určené části (každá max. 10 překážek). Týmy poběží formou štafety. Druhý z dvojice startuje až po tom, co první z dvojice dokončí svoji část. SLOŽENÍ (jména psovodů, psů, čísla VP) + NÁZEV dvojice zasílejte na email Lucie.Velanova@seznam.cz

Běh družstev:
Družstva budou tří-čtyřčlenná. Poběží se jeden parkur (jumping) a započítávat se budou 3 nejlepší výsledky. SLOŽENÍ (jména psovodů, psů, čísla VP) + NÁZEV družstva zasílejte na email Lucie.Velanova@seznam.cz

Každý účastník si najde do data uzávěrky své družstvo a dvojici, jinak mu budou týmy přiděleny na místě. Družstva i dvojice musí být ve stejné velikostní kategorii (psi musí skákat stejnou výšku překážek)!

Přihlašování zde (kapacita 90 týmů)

Přihlášené týmy zde

Uzávěrka: 8.7. 2019
Maximální počet přihlášených týmů je 90. Do startovní listiny budou zařazeny pouze týmy s uhrazeným startovným.

Startovné:
Členové KAČR: 300 Kč za psa (250 Kč za každého dalšího psa).
Nečlenové KAČR: 400 Kč za psa (350 Kč za každého dalšího psa).
Vítězové součtů (1.místa) loňského Dráčka mají startovné ZDARMA.

Informace k platbě startovného najdete v sekci Platební podmínky.

Podmínky účasti:

  • Platné očkování, stáří psa nad 18 měsíců, výkonnostní průkaz psa
  • Háravé feny se mohou soutěže zúčastnit, musí být ale předem nahlášeny a startují jako poslední. Po celou dobu soutěže musejí být drženy odděleně a musí startovat z podložky.
Kontakt:
Lucie Velanová ' e-mail: Lucie.Velanova@seznam.cz ' tel.: 777 765 166